Hỗ trợ tài chính cho trang web

Hỗ trợ tài chính cho các tác giả và trang web Root Nation

Nếu bạn muốn quyên góp tiền để giúp trang web của chúng tôi, vui lòng sử dụng hệ thống thanh toán và thông tin chi tiết được cung cấp trên trang này. Cảm ơn trước sự giúp đỡ của bạn!

Sử dụng PayPal

Bạn có thể chọn số lượng và tần suất đóng góp cho Root Nation trên trang đặc biệt Hệ thống thanh toán PayPal. Bạn cũng có thể chỉ cần gửi một đóng góp đến 555box777@gmail.com thông qua ứng dụng PayPal.

Hỗ trợ tài chính cho trang web

Sự lựa chọn khác

Bạn cũng có thể sử dụng các tùy chọn bên dưới để trợ giúp trang web của chúng tôi.

 • Đăng ký qua Patreon
 • Hệ thống thanh toán Payoneer (USD, EUR, GBP): 555box777@gmail.com
 • Thẻ PRIVATBANK (Visa): 4149609053791218
 • Thẻ MONOBANK (Mastercard): 5375414102855268

Bitcoin

 • BTC (tối thiểu 0.00000001 BTC): 1Devkjm4sVEPSgEfuZtr3fa26VeyrjDYqT

Ethereum

 • ETH (ERC20): 0x511eea5861eed913408620e8fd285c8278182816

USDT

 • USDT (TRC20): TTrswJ7KyU1p5tTqcjxWSAi8BTerYNSdho

Chuyển khoản ngân hàng ở Ukraine (UAH)

 • Người nhận: FOP Surkov Vladyslav Evgeniyovych
 • Mục đích thanh toán: công bố trên trang web
 • Mã người nhận: 2684205090
 • Tài khoản ở định dạng IBAN: UA603052990000026006010104089
 • Tên ngân hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN CB "PRIVATBANK"

Chuyển khoản ngân hàng từ nước ngoài SWIFT (USD, EUR)

 • IBAN TÀI KHOẢN USD: UA503052990000026008030109578
 • IBAN TÀI KHOẢN EUR: UA973052990000026003000112040
 • Mục đích thanh toán: để xuất bản trên trang web
 • Tên chủ tài khoản: FOP Surkov VE
 • TIN (Mã số nhận dạng người nộp thuế): 2684205090
 • MÃ SWIFT: PBANUA2X
 • Ngân hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN CB “NGÂN HÀNG TƯ NHÂN”
 • Địa chỉ ngân hàng: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

Chuyển khoản ngân hàng từ nước ngoài SEPA (EUR)

 • IBAN TÀI KHOẢN EUR: GB92CLJU00997180174005
 • Mục đích thanh toán: chuyển tiền từ thiện tư nhân
 • Tên Chủ Tài khoản: VLADYSLAV SURKOV
 • TIN (Mã số nhận dạng người nộp thuế): 2684205090
 • MÃ BIC: CLJUGB21
 • Ngân hàng: Clear Junction Limited
 • Địa chỉ ngân hàng: 15 Kingsway, London WC2B 6UN