Liên lạc

Để gửi thông tin và yêu cầu

  • Tin tức và thông cáo báo chí: news@root-nation.com
  • Thử nghiệm sản phẩm và thiết bị mới: editors@root-nation.com
  • Vận hành trang web và hỗ trợ kỹ thuật: www@root-nation.com

Tổng biên tập là Yevhen Bryokhov

Đối với tất cả các vấn đề liên quan đến nội dung: xuất bản tin tức, thông cáo báo chí, các bài báo và đánh giá trên trang web Root Nation:

  • e-mail: beerhoff@root-nation.com
  • telegram: @eugenebeerhoff

Giám đốc điều hành - Vladislav Surkov

Về tất cả các vấn đề tổ chức, chẳng hạn như: hợp tác chiến lược và đối tác, xuất bản các bài báo thương mại và đặt quảng cáo:

  • điện thoại: +38 050 381 0084
  • e-mail: sv@root-nation.com
  • telegram: @Vladyslav_Surkov
  • skype: vlad.kiev.ua

Liên kết hữu ích