Škoda Karoq

Уї

Cách tốt nhất để giúp Ukraine chống lại quân xâm lược Nga là tài trợ tài chính cho Lực lượng vũ trang Ukraine thông qua Cuộc sống tiết kiệm hoặc thông qua trang chính thức NBU.

Tin tức thực tế và đúng sự thật về Ukraine từ người Ukraine. Thông tin xác thực và chính thức. Điều gì đang xảy ra ở Ukraine hiện nay? Mọi người sống như thế nào? Tin tức, bài viết và phân tích về các chủ đề sau: chính trị, quân đội, kinh doanh. Tất cả về cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Chỉ có thông tin xác thực về Chiến tranh giành độc lập của Ukraine.

Đọc tin tức Ukraina